Naar jaarlijkse gewoonte voorziet Gouw Gent één activiteit in januari om de leiding te ondersteunen in de drukke examenperiode.

Zet het alvast in je agenda! Herfstontmoeting: 24 - 26 augustus in de Hoge Rielen!

Een reden temeer om ervoor te zorgen dat je geen herexamens hebt!

Meer info vind je bij 'activiteiten'.

De data voor Open Kamp zijn gekend.

Kinderen en jongeren kunnen zich inschrijven voor de zomervakantie van 2018.

Facebook likebox

Hopper Winkel